Engineering For Kids

Eğitim programları için yaş grupları nasıl kategorize edilmiştir?

Eğitim programları için yaş grupları nasıl kategorize edilmiştir?


Acemi Grup 4 -6 yaş
Çırak  Grup  7-10 yaş
Usta Grup 11-14 yaş