Engineering For Kids

“Çocukların içindeki mühendis anaokulu döneminde ortaya çıkıyor”


Türkiye’deki eğitim kurumları için dünya çapında kabul görmüş yeni bir iş ortağı olan EFK’nın Türkiye Kurucusu Esra Tunçok Kılyar, anaokullarında sunulan erken yaşta eğitimin önemine dikkat çekerken, çocuklarının yeteneklerinin, gelecekte hangi mesleği seçeceklerinin anaokulu eğitimi sırasında ortaya çıktığını belirtti.

 

Amerika’da başlayan ve dünya çapında 150’den fazla noktada çocukların zihinsel ve bilişsel gelişimlerine destek olmayı hedefleyen Engineering For Kids (EFK), sunduğu eğitimler ile çocukların problem çözme yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olurken, çocukların nesnelerin nasıl çalıştıklarını keşfetmeleri, matematik ve bilim kavramlarını eğlenceli ve uygulamalı bir yöntem ile öğrenmelerini teşvik ediyor.

Engineering For Kids’in amacı ve içeriği nedir?

Engineering For Kids (EFK), fen, matematik ve teknoloji eğitimi alanlarında yoğun bir eğitim geçmişine ve 20 yılı aşkın ders verme tecrübesine sahip olan eğitimci DoriRoberts’ın fikri olarak 2009 yılında Amerika’da doğan bir eğitim merkezi. 30 ülkede uygulanan EFK eğitimlerini, 2015 yılının sonunda ülkemize taşıdık. EFK merkez ofisimizde, eğitim kurumlarında ve özel aktivite merkezilerinde eğitimlerimize devam ediyoruz. Farklı mühendislik alanlarındaki programlarımız sayesinde çocukların problem çözme yeteneğinin geliştirmesine yardımcı olurken, çocukları nesnelerin nasıl çalıştıklarını keşfetmeye de teşvik ediyoruz. Gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri

temel günlük problemleri bile aşabilmek için ihtiyaç duyacakları matematik ve bilim kavramlarını eğlenceli ve uygulamalı bir yöntem ile öğretiyoruz.

EFK EĞİTİMLERİ  4 YAŞTAN BAŞLIYOR

Anaokulu eğitiminde Engineering For Kids’in yeri nedir?

Anaokulu çocuğa bilgi aktarmaktan çok, çocuğun içinde var olan yeteneklerini çıkarmaya ve geliştirmeye yönelik bir kurumdur. Daha çok çocuğun gelişim alanlarını birebir destekleyen eğitimin verildiği yerdir. EFK olarak çocukların doğal mühendisler olduğu düşüncesiyle hareket eden bir kurum olarak anaokulları ile işbirliği yaparak çocukların yeteneklerini geliştirmelerine yönelik program sunuyoruz. Eğitimlerimizi, mühendislik tasarım süreci olan 6 kavram odağında gerçekleştiriyoruz: SOR, DÜŞÜN, TASARLA, YAP, TEST ET, GELİŞTİR. Çocuklar merkezimizde ya da eğitim kurumlarında sunduğumuz eğitimlerde yaş gruplarına göre farklı sınıflarda, 6 farklı mühendislik dalında bu süreci tamamlıyorlar. Engineering For Kids (EFK) olarak, çocukların problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesinin yanı sıra nesnelerin nasıl çalıştıklarını keşfetmelerini, matematik ve bilim kavramlarını eğlenceli ve uygulamalı bir yöntem ile öğrenmelerini teşvik ediyoruz. STEM metodu ile çocuklara 21.yüzyıl becerilerini anaokulu döneminde kazandırmaya başlıyoruz. İşbirliği yaptığımız anaokullarında çocukların gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri temel günlük problemleri aşabilmek için ihtiyaç duyacakları matematik ve bilim kavramlarını eğlenceli ve uygulamalı bir yöntem ile öğreterek, toplumsal hayata adaptasyon konusunda çocuğun bakışını geliştirmesine yardımcı oluyoruz. EFK eğitimleri 4 yaşından başladığı için eğlenerek öğrenme, kendi akranlarıyla sosyalleşme, paylaşma, iletişime geçme en önemli kurgumuz. Bunun yanı sıra merak duygusunu geliştirme ve bir şeyler başarma arzusunu uyandırma içeriğiyle çocuğun kendine olan güvenini pekiştirmeyi hedefliyoruz. Çocukların hayal dünyası ile gerçek yaşam arasında köprü kurmasını sağlayan EFK eğitimlerinin içeriği bu nedenle oyunla desteklenir. STEM metodu ile zihinsel ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Çocuklara anaokullarında mevcut eğitimlerini sürdürürken, hem güzel vakit geçirecekleri, hem de eğlenerek problem çözmeyi öğrenecekleri farklı mühendislik dallarında bir eğitim programı sunuyoruz. Bu içerik ile aynı zamanda velilerin anaokullarından talep ettiği 21. yüzyıl odaklı farklı içerikteki aktivite beklentilerini işbirliklerimizle karşılamış oluyoruz. EFK olarak, öğrenme merkezli sınıflarla eğitim sisteminde tamamlayıcı ve destekleyici bir rol üstlenirken, anaokulları ile iç içe çalışarak mevcut eğitim programına entegre oluyoruz.

FARKLI MÜHENDİSLİK DALLARINDA EĞİTİMLER VERİLİYOR

Engineering For Kids anaokullarında hangi mühendislik dallarında eğitim vermektedir?

Bilimi, teknolojiyi, mühendisliği ve matematiği harmanlayarak uzay ve havacılık, inşaat, kimya, makine, endüstri mühendisliği dallarında uygulamalı eğitimler sunuyoruz. Anaokulundaki çocuklara mühendislik tasarım süreçlerini kullanarak tasarlamayı, üretmeyi, denemeyi, yanılmayı, hatayı bulmayı ve çözüm üretmeyi öğretiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde çevre mühendisliği, gemi mühendisliği, lego, robotik, donanım mühendisliği olmak üzere farklı mühendislik dallarınıda sistemimize ekliyor olacağız.

STEM metodu nedir? Anaokulu çocukları için nasıl bir fayda sağlar?

Engineering For Kids eğitimleri STEM (Bilim, Teknoloji,Mühendislik ve Matematik) felsefesini benimseyerek öğretmen merkezli sınıftan, öğrenme merkezli sınıfa dönüşmektedir. STEM ile standart akademik kavramlar gerçek yaşamda karşılaşılan problemlerle harmanlanır ve öğrenciler çözümlerinde bilimi, teknolojiyi,mühendisliği ve matematiği uygulamaya teşvik edilir. Yapılan deneyler ve uygulamalar sayesinde çocuklar hem el becerilerini ve düşünce tarzını geliştirir hem de eğlenerek öğrenir. Çocuklar hata yapmayı ve yaptığı hatayı kendi bulduğu yöntemlerle telafi etmeyi keşfetmeyi öğrenirler. STEM eğitim metodu ile anaokulu çağındaki çocukların öğrenme şekli arasında tartışılmaz bir bağ bulunmaktadır. STEM, çocukların genel akademik başarılarını olumlu etkilemenin yanı sıra temel olarak zihinsel yeteneklerinin geliştirilmesini de büyük ölçüde destekler, bu da çocuğun bu sürece en hazır olduğu okul öncesi eğitim dönemidir. STEM metodu, çocuğun erken yaşta kritik düşünme yetisinin gelişmesini ve neden sonuç ilişkilerinin kavranmasını sağlarken, yeteneklerinin, gelecekte hangi mesleği seçeceğinin de ışığını gösterir. STEM yaklaşımında zihinsel gelişime yönelik hedefler ön plandadır. Zihinsel yetenekler, hipotez geliştirme, tahmin etme, kendi deneyimlerinden ve çevresinden yola çıkarak dünyayı anlamaya çalışma, fikirleri analiz etme, yanlışlardan öğrenme gibi kavramları içerir. Bu nedenle EFK eğitimlerinin okulöncesi eğitim döneminde çocuklar ile buluşması önemlidir.

EFK eğitimleri sadece mühendis olmayı hedefleyen çocuklar için mi uygun?

Aslında biz çocukların bilişsel ve zihinsel gelişimine destek olmayı, onların merak duygularını beslemeyi ve olaylar karşısında çözüm ortaya koyabilme becerisi kazandırmayı hedefliyoruz. Mühendislik sürecini ele alıyor ve gelecekte hangi mesleği seçerse seçsin her çocuğun sahip olması gereken ortak bilgi ve birikimi aktarıyoruz. EFK eğitimlerini sadece Türkiye’deki sınav sistemine hazırlık olarak değerlendirmemek, bilakis, çocukların tüm hayatına etki edecek kazanımları onlara erken yaşlarda aşılamak olarak bakmak çok daha doğru olacaktır. Öte yandan ‘çocuğum mühendis olsun, doktor olsun…’ diye onları daha ilkokulda kalıplara sokmaya başlayan ebeveynlerin tavırlarını da değiştirmek istiyoruz. Programların en temel amaçlarından biri de çocuklar arasında oluşturulmaya çalışılan rekabet duygusunu törpüleyip, yardımlaşmayı aşılamak. Her şeyi bir arada yapan çocuklar birbirlerinin yeteneklerinin de ortaya çıkmasına yardımcı oluyorlar.